ЦЕННОСТИ

N

Общност и традиции

Изучаваме, пазим и развиваме историята, традициите и езика на еврейската общност в България. Градим общността ни както в Училище, така и като част от голямото еврейско семейство. Споделяме еврейските ценности и заедно ги следваме в нашия живот.

N

Учене, развитие, усъвършенстване

Образованието и развитието в нашето училище са непрекъснат процес на обогатяване и усъвършенстване. Ние го окуражаваме с любов и вдъхновение по достъпен, целенасочен и интересен начин.

N

Искреност и откритост

Знаем какво е искреност и откритост. Смели сме да бъдем честни, да признаваме грешките си и да се учим от тях. Вярваме, че истината има значение.

N

Свобода и уважение

Свободни сме да поемаме инициатива и отговорност, да творим и учим. Уважаваме мнението, избора и нуждите на всеки.

N

Тикун Олам

Вярваме, че светът може да бъде променян към по-добро. Действаме в тази посока всеки ден.

N

Чудото на откривателството

Всеки ден в училище откриваме нещо ново, което ни показва, че светът е изумителен и вълнуващ. Затова мечтаем смело и вярваме, че няма невъзможни неща.

МИСИЯ

Да образоваме и възпитаваме еврейските деца на България да бъдат постоянно активни, учещи се и грижовни членове на нашата общност и общество. Постигаме това чрез отлично образование и индивидуален подход във вдъхновяваща среда.

ВИЗИЯ

N

Ученици

Нашите ученици са инициативни и самоуверени, изпълнени с желание и мотивация да учат и да се обогатяват (прочети повече). Техни присъщи качества са ентусиазмът, целеустремеността и трудолюбието. Подхождат умело и с амбиция към учебния процес и познават своите силни и слаби страни. Това ги прави не само успешни ученици, но и успешни хора. Учениците ни уважават и практикуват еврейските ценности и традиции. Те оказват безвъзмездна помощ и грижа за природата и околните и същевременно инициират и провокират доброволчество. Имат активно участие в живота на общността и обществото и поемат отговорност за своите решения и действия.

N

Учители

Учителите са вдъхновяващи и провокиращи за нови знания (прочети повече). Те виждат и развиват максималния потенциал за всеки ученик и заедно постигат високи резултати. Професионализмът и усъвършенстването са техен приоритет. Те прилагат най-подходящите и добрите методи на обучение спрямо учениците, предмета и личните потребности. Учителите са свободни да практикуват своята професия с любов и да проявяват креативно мислене.

Учители, родители и ученици вярваме един в друг и подхождаме с разбиране и уважение.

N

Среда

Във вдъхновяващата и подкрепяща среда на нашето училище развиваме максимално личния си потенциал и разкриваме своите силни страни и интереси (прочети повече). “Зеленият остров” в центъра на града обединява образователния процес и творческите възможности на учениците, създава условия за лична инициатива, постигане на високи резултати, откривателство и забавление. Хармонията с природата и с хората, еврейските традиции и съвременните постижения са част от тази среда, която насърчава самоуважението и чувството за принадлежност.

N

Общност

Училището е център на общността, отворен и многофункционален мотор на идеи (прочети повече). Училището е пазител на традицията, културата и наследството. Общността подава ръка, създава връзки, защитава интересите на училището. Формира среда и отношения на равнопоставеност и сътрудничество.

Училищна база

Първи поглед към бъдещето ни училище…