ЧСУ “Роналд Лаудер” – история:

N

2019 г. – Създаване на ЧОУ „Роналд Лаудер“

ОЕБ „Шалом“, Фондация “Роналд С. Лаудер” и Американ Джойнт създават Частно основно училище „Роналд Лаудер“, утвърдено със заповед на Министъра на образованието.

Училището отваря врати за близо 80 ученици от подготвителен до 5. клас. Чрез ранно чуждоезиково обучение по иврит и английски език, в среда, близка до семейната, се практикуват еврейските ценности, култура и традиции.

През следващите три години броят на учениците се удвоява, на учителите – също.

N

2022 г. – Създаване на ЧСУ „Роналд Лаудер“

През 2022 г., със заповед на Министъра на образованието, е утвърдено Частно средно училище „Роналд Лаудер“ (подготвителен – XII клас). Училището продължава традициите на основното училище (подготвителен – VII клас). През учебната 2022 – 2023 г. в него се обучават над 160  ученици от подготвителен до 8. клас.

Акредитация

N

Заповед на МОН

ЧСУ „Роналд Лаудер“ е лицензирано частно училище (подготвителен – XII клас). То е  утвърдено със заповед на Министъра на образованието № РД – 44/26.08.2022 г.

Училището е продължение на Частно основно училище „Роналд Лаудер“ (подготвителен – VII клас), също утвърдено със заповед на Министъра на образованието.

Управление

N

Фондация

ЧСУ „Роналд Лаудер“ е регистрирано като Фондация „Частно средно училище „Роналд Лаудер“ и е лицензирано от Министерството на образованието и науката.

N

Борд

Ролята на Борда, управляващ ЧСУ „Роналд Лаудер“, е да осигури стратегическото развитие на училището като „сърце“ на еврейската общност в България. Отговорностите на Борда са свързани с подкрепа на педагогическия екип за следване на мисията и визията на училището. Бордът отговаря за осигуряването на вдъхновяваща, подкрепяща и безопасна среда (материална и духовна) за развитие както на учениците, така и на учителите.

N

Училищно ръководство

  • Директор
  • Заместник-директор по учебната дейност
  • Заместник-директор по административно-стопанската дейност