Документи

Основни документи – ЧСУ “Роналд Лаудер”

Стратегия
Правилник-за-дейността-на-училището
Училищни-учебни-плановe
Дневен-режим
Държавно-Финансиране
Държавно-Финансиране-Заявление
Планирани-Разходи-Държавно-Финансиране-2024
Отчет-Разходи-Държавно-Финансиране-към-Март-2024
Придружително-писмо-Държавно-Финансиране-2024