Екипи:

N

Учителите са вдъхновяващи и провокиращи за нови знания. Техни водещи принципи в работата са:

  • Професионализъм:работят за развитието на учениците, мотивират ги и изграждат доверие чрез делегиране.
  • Комуникативност: общуват искрено, кратко и точно, дискутират различни гледни точки чрез добронамереност.
  • Усъвършенстване:пробват нови неща, споделят опит и се учат от постиженията и грешките си чрез конструктивна обратна връзка.

Вакантни позиции:

N
  • Благодарим Ви, че се интересувате от кариера в ЧСУ „Роналд Лаудер“.
  • Ние търсим вдъхновяващи и провокиращи за нови знания учители.
  • Очакваме, те да виждат и да развиват максималния потенциал за всеки ученик и заедно с него да постигат високи резултати.

 

Учител в начален етап – (1-4 клас)

Лектор по биология и здравно образование – (7-10 клас)

Учител или лектор по история и цивилизация – (5-10 клас)

Учител по математика за прогимназиален етап – (5-7 клас) и информационни технологии (ИТ) за прогимназиален и гимназиален етап – (5-10 клас)

Учител в подготвителна група